Skapa BESTA-kod

BAO och Finansförbundet har gemensamt för bankområdet utvecklat tillämpning av befattningsgruppering för statistik (BESTA) för att kunna ta fram tillförlitlig lönestatistik. BESTA är ett system som byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad.

Välj ett arbetsområde nedan för att börja skapa en BESTA-kod.

Du har skapat BESTA-kod:


Arbetsområde

Observera!

Chefsbefattning kan inte väljas när svårighetsnivå 1 eller 2 har valts. Ditt val har ändrats till "Övriga (ej chef)"


Bankinstitutens
Arbetsgivareorganisation