Skapa BESTA-kod

Du har skapat BESTA-kod:

BESTA-gubben

Arbetsområde

Chef?

Chefsbefattning kan inte väljas när svårighetsnivå 1 eller 2 har valts. Ditt val har ändrats till "Övriga (ej chef)"

Svårighetsnivå

Välj "Arbetsområde" först!

Yrkesspecificering

Välj "Arbetsområde" först!

Bankinstitutens
Arbetsgivareorganisation